سبد خرید

محصولات


  • ۲۹ آذر، ۱۳۹۵
  • ۲۰:۵۷
  • مشاهده: 484 بار

چگونه علت لرزش و تكان هاى خودرو را پيدا كنيم؟

سيستم فنربندى خودرو دلیلی بر تكان ها و لرزش های آزاردهنده

 

سيستم فنربندى خودرو در حين رانندگى مى تواند پر از تكان و لرزش و آزار دهنده باشد. اين مهم است كه به ياد داشته باشيد، اصطلاح فنربندى در خودرو بسيار گسترده است و مى تواند نشان دهنده ى مشكلات بسيارى در خودرو باشد. در ادامه ى اين متن با برخى از اصطلاحات براى مشكلات مختلف آشنا خواهيد شد و تلاش شده است كه بعد از مطالعه ى اين متن درك بهترى از اجزاى سيستم تعليق داشته باشيد. در اين متن شما را با بيشتر مشكلات رايج، علائم آنها و راه حل رفع اين مشكلات آشنا مى كنيم.

 

كمك فنرها به طور معمول اولين مواردى هستند كه  به عنوان مشكل و دليلى براى ايجاد تكان در خودرو شناخته مى شوند. در صورتى كه اين مشكلى در بيشتر مواقع به دليل از دست دادن شكل تايرها و گرد نبودن آنها، وجود مشكل در رينگ يا بالانس نبودن تايرها و دلايل بسيارى ديگر به وجود مى آيد.

 

يكى ديگر از موارد مهمى كه بايد در ذهن داشته باشيد اين است كه سيستم فرمان و سيستم تعليق خيلى به يكديگر مربوط هستند و اين ارتباط در بعضى از موارد مى تواند باعث تشخيص اشتباه مشكل شود. به عنوان يك يادآورى انواع مختلفى سيستم تعليق وجود دارد به همين دليل برخى از اين نكات و توصيه ها ممكن است براى وسيله ى نقليه ى شما مفيد باشند و بعضى مفيد نباشند. هرچند كه سيستم هاى تعليق مختلف خصوصيات مشتركى دارند كه تشخيص ايراد را كمى ساده تر مى كند.

 

مرحله ى اول: نشانه ها و صداها

علامت اول:

افزايش تدريجى لرزش ها و تكان هاى فرمان. فرمان خودرو به سيستم مفصل بندى متصل است كه سيستم مفصل بندى به جعبه ى فرمان و سيستم تعليق متصل است.

اين مسئله به اين معنى است كه اگر نيروها توسط سيستم تعليق دفع نشوند مى توانند به فرمان منتقل شوند و توسط راننده حس شوند. باد تايرها را چك كنيد و مطمئن شويد كه فشار باد در آنها مناسب است. بالانس تايرها و بلبرينگ چرخ ها را نيز چك كنيد. جلوبندى خودرو و اكسل آن را براى وجود هرگونه آسيب و مشكل بررسى كنيد.

 

علامت دوم:

صداها. وقتى شما صدايى از سيستم تعليق خودرو مى شنويد نشانه اى است كه بيان مى كند چيزى خراب شده است و احتياج به تعمير دارد. در ادامه انواع مشكلات و صداهاى ناشى از آن را توضيح خواهيم داد.

صداى قرقر: اين صدا به طور معمول نشانه اين است كه چيزى در سيستم تعليق شل شده است. مطمئن شويد كه اين صدا از سيستم تعليق ايجاد مى شود و صداى موتور نيست. تشخيص اين صدا يكى از سخترين تشخيص ها است چون ممكن است به هر قسمتى ربط داشته باشد.

صداى جير جير يا خرخر: صداى خرخر، تلپ تلپ ضعيف و جير جير همه مى توانند نشانه هاى وجود مشكل در اجزاى فرمان باشند. از آنجا كه فرمان و سيستم تعليق بسيار با يكديگر در ارتباط هستند. جعبه فرمان، سيبك بغل شاسى، بازوى پيتمن را چك كنيد. در بررسى كامل از اجزاى فرمان بايد تمام اين نقاط را چك كنيد.

صداى تق تق يا ضربه زدن (دنگ): اين صداها بايد شما را نسبت به سيستم تعليق نگران كند. اگر اين صدا را هنگام عبور از روى سرعتگيرها و يا دست اندازها مى شنويد، احتمال اين وجود دارد كه كمك فنرها توانايى خود را از دست داده اند. در اين صورت نيروهاى وارد شده به سيستم تعليق توسط فنرها دفع نمى شوند و به شاسى وسيله ى نقليه و يا اجزاى اطراف آن  وارد مى شود. در اين مورد بايد بازرسى كامل فنرها و استرات ها انجام شود و در صورت نياز تعميرات لازم انجام گيرد.

صداى غژغژ: وسيله ى نقليه ى شما هنگام عبور از سرعت گيرها و دست اندازها صداى لولاهاى زنگ زده را مى دهد، در اين صورت سيبك ها دچار مشكل شده اند. در اين حالت بايد تمام سيبك ها چك شوند.

 

علامت سوم:

آگاهيتان را از سطح جاده افزايش دهيد. اگر بر روى جاده اى صاف و هموار در حال رانندگى هستيد ولى احساس مى كنيد كه در حال رانندگى بر روى سرعتگير و دست انداز هستيد، نشان دهنده ى اين است كه سيستم تعليق در حال فرسودگى و فرسايش است و بايد براى تشخيص علت بررسى و تست هاى بيشترى انجام شود. فاصله ى وسيله ى نقليه ى خود را تا سطح زمين چك كنيد و تمام قسمت هاى فرمان و تعليق را به طور دقيق بررسى كنيد.

 

علامت چهارم:

لرزش فرمان زمانى كه آن را مي چرخانيد. اگر در زمان پيچاندن فرمان لرزشى در آن حس مى كنيد، مشكل از سيستم تعليق خودروى شما نيست. بلكه بلبرينگ مشكلى دارد يا گريس آن كم است. ممكن است با افزودن گريس مشكل حل شود و يا اينكه احتياج به تعمير داشته باشد. در اين شرايط بايد به بررسى بلبرينگ هاى چرخ ها بپردازيم.

 

علامت پنجم:

اگر در هنگام توقف سريع و ناگهانى جلوى خودرو بيش از اندازه پايين بيايد فنرها و استرات هاى جلوى خودرو به خوبى كار نمى كنند. در اين مورد بايد تمام سيستم تعليق به طور كامل بررسىشود.

علامت هاى ديگرى نيز وجود دارد كه باعث ايجاد لرزش در خودرو مى شوند. اگر هنوز مطمئن نيستيد كه خودروى شما مشكلى دارد يا نه براى ابهام زدايى بهتر به يك تعميرگاه مراجعه كنيد.

 

مرحله ى دوم: تشخیص اشکال

گام اول:

تست جهش. در قسمت هايى كه تايرها هستند خودرو را به سمت پايين فشار دهيد تا فنرهاى آن قسمت حركت كنند. اگر حركت رفت و برگشتى فنر بيشتر از ٢ بار باشد نشان دهنده ى اين است كه فنر فرسوده شده است. اين كار يك تست بسيار مطرح است و نتيجه ى آن به طور باور نكردنى كار آمد است و قضاوت درباره ى وضعيت فنر بندى خودرو را امكان پذير مى كند. اگر تا به حال انجام اين تست را توسط كسى كه قبلاً انجام داده است نديده ايد و مى خواهيد كه براى اولين بار خودتان اين كار را انجام دهيد، ممكن است تشخيص مشكل براى شما سخت باشد.

 

گام دوم:

بازرسى چشمى. استرات ها، پيچ و مهره ها، گردگير فرمان و بوش ها را به طور كامل بررسى كنيد. پيچ ها بايد محكم و سفت باشند. گردگير فرمان و بوش ها بايد سالم و بدون آسيب ديدگى باشند. هرگونه سوراخ و شكاف و آسيب ديدگى بر روى اين قطعات نشان دهنده ى وجود مشكل است و قطعات آسيب ديده احتياج به تعويض و تعمير دارند.

همچنين قطعات و اجزاى تشكيل دهنده ى سيستم فرمان را نيز به طور كامل بررسى كنيد. ميل فرمان، جعبه فرمان، سيبك بغل شاسى، بازوى پيتمن و بقيه ى اجزاى تشكيل دهنده ى سيستم فرمان را چك و بررسى كنيد. همه چيز بايد درست در سر جايشان قرار گرفته باشند.

 

گام سوم:

بازوى هاى فرمان را بررسى كنيد. مطمئن شويد كه در شرايط خوبى قرار دارند. چك كنيد كه گريس نشتى ندارد. بدون گريس ماندن اين قطعات و مشكلات ديگر در اين قطعات بسيار مهم هستند و بايد بررسى شوند و مشكل حل شوند. اين قطعات نقش بسيار مهمى در سيستم فرمان دارند و جز قطعاتى هستند كه اگر مشكلى داشته باشند در هنگام عبور از دست اندازها و سرعت گيرها، در فرمان ايجاد لرزش مى كنند.

 

گام چهارم:

تايرها را بازرسى كنيد. اطمينان حاصل كنيد كه تايرها در وضعيت خوبى هستند. تايرهاى كهنه مى توانند نيروى زيادى به سيستم تعليق و راننده وارد كنند. تايرهايى كه بالانس نباشند به خصوص در سرعت هاى بالا مى توانند ايجاد لرزش در خودرو بكنند. اگر باد تايرها تنظيم نباشد و يا اينكه باد يكى از بقيه بيشتر و يا كمتر باشد يكى ديگر از دلايل ايجاد لرزش و تكان در خودرو است. براى يك رانندگى آرام و راحت نبايد وضعيت تايرها ناديده گرفته شود.

 

متاسفانه دلايل ايجاد لرزش در خودرو بسيار زياد و گسترده هستند. براى ابهام زدايى بهتر مشكلات، به علائم آن دقت كنيد و در صورت نياز به يك مكانيك ماهر مراجعه كنيد.

 

منبع: dande6

 

برچسب:

علل ترکیدن باتری خودرو

علل ترکیدن باتری خودرو


۱۷ مهر، ۱۳۹۵ - ۱۵:۵۹
برای ارسال دیدگاه به حساب کاربری خود وارد شوید.